Zakażenie wirusem cytomegalii może mieć charakter wrodzony, co oznacza, że zostanie on przeniesiony z matki na dziecko w trakcie trwania ciąży lub podczas porodu. Ponieważ jedynym jego nosicielem jest człowiek to, możemy zarażać się bezpośrednio od siebie poprzez wydaliny i wydzieliny, krew oraz przeszczepy narządów. Wówczas mówimy o zakażeniu nabytym.

Cytomegalia szczególnie groźna jest dla kobiet ciężarnych, a właściwie dla ich dzieci. Przyszłe matki zwykle nie zdają sobie sprawy z zakażenia, gdyż nie występują u nich najmniejsze objawy. Z kolei symptomy jakie pojawią się u noworodka lub dziecka w późniejszym okresie życia będą zależne od okresu ciąży, w którym doszło do infekcji.

Cytomegalia wrodzona – objawy

Jeśli u kobiety wystąpi zakażenie pierwotne w czasie przebiegu ciąży wirusem CMV to dziecko jest narażone w 20-50% na zakażenie. To jak bardzo nasilone będą objawy choroby uzależnione jest w głównej mierze od okresu ciąży w którym doszło do ekspozycji na wirusa. Najpoważniejsze konsekwencje niesie za sobą zainfekowanie matki cytomegalią w I trymestrze ciąży. Niekiedy u dzieci, które ulegają wewnątrzmacicznemu zakażeniu do ujawnienia się objawów dochodzi dopiero po dłuższym czasie. Mogą wystąpić:

 • Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • Problemy ze wzrokiem,
 • Niedosłuch z możliwością całkowitej utraty słuchu.

Zakażenie w I trymestrze może skutkować pojawieniem się u dziecka groźnych powikłań:

 • Mikrocefalia,
 • Wady wrodzone,
 • Niska masa urodzeniowa,
 • Zwapnienia śródczaszkowe,
 • Wcześniactwo.

W sytuacji gdy, do zakażenia dochodzi pod koniec trwania ciąży, może dojść do zajęcia przez chorobę narządów ciała, co z kolei może prowadzić do:

 • Śródmiąższowego zapalenia płuc,
 • Zapalenia wątroby,
 • Plamicy,
 • Małopłytkowości,
 • Zapalenie mózgu,
 • Zapalenia nerek.

Dane pokazują, że do rozwoju pełnoobjawowej formy cytomegalii wrodzonej dochodzi u około 10-15% narażonych noworodków. Objawy eksponują się wówczas od razu lub najpóźniej w ciągu 2 tygodni od narodzin.

 • Zahamowanie rozwoju płodu,
 • Powiększenie śledziony,
 • Powiększenie wątroby,
 • Puchlina brzuszna,
 • Wirusowe zapalenie wątroby,
 • Wzrost poziomu enzymów wątrobowych,
 • Żółtaczka,
 • Wady serca,
 • Małopłytkowość – mogą jednocześnie wystąpić zmiany skórne,
 • Niedokrwistość hemolityczna,
 • Zapalenie płuc,
 • Plamica,
 • Niedrożność dróg żółciowych,
 • Zapalenie siatkówki lub naczyniówki w jednym lub dwojgu oczu,
 • Może również dojść do całkowitej utraty wzroku lub zeza, bądź uszkodzenia nerwu wzrokowego,
 • Zaburzenia neurologiczne : problem ze wzrokiem, niedosłuch, całkowita utrata słuchu, powiększenie komór mózgowych, małogłowie,
 • Na skutek cytomegalii wrodzonej dochodzi do śmierci 10% zainfekowanych noworodków, pozostałe dzieci, które przeżyją chorobę, muszą borykać się z upośledzeniem umysłowym o różnym stopniu nasilenia, mikrocefalią, kłopotami z zachowaniem równowagi, kłopotami ze wzrokiem oraz słuchem, kłopotami z nauką.

Objawy cytomegalii nabytej

U osób całkowicie zdrowych zakażenie cytomegalią nie daje żadnych objawów, wirus pozostaje utajony w organizmie i niejako stajemy się jego nosicielami, mogąc zarażać inne osoby. Silniej na wystąpienie symptomów narażone są osoby o osłabionej lub upośledzonej odporności, wówczas kontakt z wirusem CMV może skutkować ciężkim przebiegiem choroby, a nawet śmiercią.

Wśród lekkich objawów pierwotnej cytomegalii nabytej wyróżniamy:

 • Kaszel,
 • Chroniczne zmęczenie,
 • Podwyższona temperatura ciała,
 • Zapalenie gardła,
 • Bóle mięśni,
 • Bóle głowy,
 • Powiększenie wątroby,
 • Powiększenie śledziony,
 • Powiększenie węzłów chłonnych.

Osoby z obniżona odpornością organizmu muszą liczyć się z możliwością wystąpienia:

 • Zapalenia płuc,
 • Zapalenia nerek,
 • Zapalenia mózgu,
 • Zapalenia wątroby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj