Krew jest płynem ustrojowym organizmie pełni funkcję transportową (za pomocą układu krążenia) i zapewnia komunikację między poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną. Wraz z limfą jako jedyna występuje w stanie płynnym. Krąży w naczyniach krwionośnych – układ krwionośny zamknięty lub w jamie ciała – układ krwionośny otwarty. Obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą.

Dziedzina medycyny zajmująca się krwią nosi nazwę hematologii. W skład krwi wchodzą wyspecjalizowane komórki oraz osocze (komórki krwi są zawieszone w osoczu). Krew przy pomocy mięśnia sercowego jest pompowana we wszystkie rejony ciała poprzez tętnice i za pośrednictwem żył wraca do serca. Nie cała krew jest włączona do układu krążenia. Jej część jest włączana do krążenia tylko w koniecznych przypadkach. W układzie krążenia dorosłego człowieka jest ok. 70 – 80 ml. krwi na kilogram masy ciała (przy przeciętnej budowie ciała jest to 5 – 6 litrów).

Grupy krwi

W błonie komórkowej erytrocytów znajdują się glikolipidy działające jak antygeny i określane są jako grupy krwi. Aby uniknąć w medycynie potencjalnie śmiertelnych przypadków, przed każdą transfuzją krwi należy oznaczyć grupę krwi dawcy i biorcy. W przypadku wymieszania się różnych grup krwi dochodzi do powstania zlepów czerwonych krwinek (aglutynacji). U ludzi najistotniejszy jest układ grup ABO i układ Rh (istnieje jeszcze ok. 20 innych systemów grupowych). W układzie ABO występują 4 grupy krwi: A, B, AB, O. Układ czynnika Rh dzieli się na podgrupy: C, D, E. Znaczenie medyczne ma głównie antygen D. Jeśli ten antygen występuje mówimy o grupie Rh dodatniej (Rh +), a gdy go brakuje grupę oznacza się jako Rh ujemną (Rh -).

Składniki komórkowe krwi

Komórki krwi dzielą się na:

 • erytrocyty (czerwone krwinki)
 • leukocyty (białe krwinki)
 • trombocyty (płytki krwi)

Komórki we krwi mężczyzny stanowią 44 – 46 %, u kobiety 41 – 43 % objętości krwi.

Komórki krwi ludzkiej (liczba na ul krwi):

 • erytrocyty 4,5 – 5,5 mln
 • leukocyty 4000 – 11000

Granulocyty:

 • neutrofile 2500 – 7500
 • eozynofile 40 – 400
 • bazofile 10 – 100
 • limfocyty 1500 – 3500
 • monocyty 200 – 800
 • trombocyty 300 000

Funkcje krwi

Krew i jej poszczególne składniki mają na celu głównie podtrzymywanie funkcji życiowych. Jej głównym zadaniem w organizmie jest transport tlenu i składników pokarmowych do komórek oraz „transport powrotny” końcowych produktów przemiany materii (mocznik, dwutlenek węgla itp.). Krew transportuje również hormony i inne substancje pomiędzy komórkami. Zapewnia utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej tzw. homeostazę, reguluje wartości Ph oraz ciepłotę ciała. Krew jest częścią układu odpornościowego, pełni funkcje obronne przeciw ciałom obcym i antygenom (dzięki fagocytom i przeciwciałom). Jest bardzo istotna przy skaleczeniach (krzepnięcie krwi i fibrynoliza). Krew spełnia funkcje podporowe (ciśnienie wywierane na ściany naczyń krwionośnych), w związku z tym odpowiada za ruch narządu lub całego organizmu. Ciągły przepływ krwi odpowiada za utrzymanie stałej ciepłoty ciała (ok. 36,5 ° C).

Na podstawie charakterystycznych zmian w badaniu krwi można rozpoznać wiele chorób i określić ich stopień zaawansowania. Natomiast, na podstawie oznaczenia odczynu Biernackiego (OB), możemy sugerować zaistnienie stanu zapalnego w organizmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj