RDW-CV to rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów (czyli czerwonych krwinek). RDW-CV jest jednym z parametrów wykonywanych podczas badania morfologii krwi. RDW z języka angielskiego znaczy red blood cell distribution width. Oznacza to występowanie różnic w wielkości poszczególnych krwinek czerwonych. Wskaźnik RDW wyrażany jest w procentach. Jest to wskaźnik rozrzutu zmierzonej objętości poszczególnych erytrocytów wokół MCV (wartości średniej). Na podstawie objętości poszczególnych czerwonych krwinek, ustalony w oparciu o średni wskaźnik objętości, można ocenić poziom żelaza, kwasu foliowego oraz witaminy B12.

Norma RDW jest różnie określana ze względu na różne normy przyjęte w poszczególnych laboratoriach. Zwykle norma rozpiętości rozkładu objętości czerwonych krwinek waha się od 11,5 do 14,5 % (u obu płci). Jeśli chodzi o wzór obliczeniowy RDW, wygląda to następująco:

RDW = (odchylenie standardowe objętości czerwonych krwinek / średnia objętość krwinek) x 100. Prawidłowy RDW oznacza podobną wielkość komórek, czyli ich względną homogenność.

Co oznacza podwyższone RDW-CV?

Podwyższony wynik RDW-CV może wystąpić z powodu niedoboru żelaza w niedokrwistości, jak również niedokrwistością megaloblastyczną, hemolityczną, makrocytową (choroby wątroby) w następstwie przetoczenia krwi i w wyniku przerzutów nowotworowych. W codziennej praktyce lekarskiej wysoki wskaźnik RDW-CV jest najczęściej pierwszym objawem niedoboru żelaza , który poprzedza wystąpienie odchyleń od normy w innych badaniach. Wzrost RDW-CV można też zaobserwować po leczeniu z użyciem witaminy B 12 lub kwasu foliowego. Podwyższone RDW-CV oznacza anizocytozę, czyli dużą różnorodność wielkości krwinek czerwonych (ich heterogenność). Stan ten nie pozwala na postawienie konkretnego rozpoznania, ponieważ anizocytoza może występować w różnych stanach chorobowych. Anizocytoza najczęściej towarzyszy niedokrwistości, czyli anemii lub stanom zapalnym. Interpretacja parametrów RDW-CV powinna pozostać w gestii lekarza prowadzącego, który wyniki rozpiętości rozkładu objętości czerwonych krwinek będzie brał pod uwagę w zestawieniu z dolegliwościami odczuwanymi przez pacjenta oraz wynikiem badania przeprowadzonego przez lekarza w jego gabinecie.

Co oznacza wartości RDW poniżej normy

Wartości RDW-CV poniżej normy odnotowywane są przy różnych rodzajach niedokrwistości. Zaburzenia RDW w celu różnicowania przyczyn niedokrwistości ocenia się zwykle z MCV. Przykładowo, dla niedoboru żelaza charakterystyczny jest niski MCV oraz wysoki RDW. Natomiast niedokrwistość występująca w chorobach przewlekłych charakteryzuje niskie MCV z prawidłowym RDW.

Jak wykonuje się badanie RDW

Poziom RDW jest oznaczany jako jeden z parametrów podczas wykonywanego badania morfologii krwi. Na badanie morfologii krwi, podczas którego oznaczana będzie rozpiętość rozkładu objętości czerwonych krwinek, pacjent powinien przyjść na czczo. Krew do badania poziomu RDW pobierana jest ze zgięcia w stawie łokciowym. Po wejściu do gabinetu zabiegowego pacjent proszony jest o to by usiadł i odsłonił staw łokciowy. Powyżej miejsca pobrania pielęgniarka zakłada opaskę uciskową, co ułatwia pobranie krwi do badania. Po zdezynfekowaniu miejsca wkłucia, zostaje pobrana krew do probówki, która jest oznaczana przez pielęgniarkę i zostaje oddana do badania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj