Badanie obrazowe klatki piersiowej
Badanie obrazowe klatki piersiowej

Badanie obrazowe klatki piersiowej jest to tak zwane RTG, czyli badanie radiologiczne, które polega na tym, że przechodzące przez klatkę piersiową kontrolowane dawki promieni rentgenowskich (promieni X), są rzutowane na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni.

Podczas prześwietlania klatki piersiowej pacjenta promieniami rentgenowskimi, wykorzystuje się różnicę w pochłanianiu (absorpcji) promienia rentgenowskiego  przez różne tkanki ciała. Właśnie te różnice sprawiają, że na specjalnej kliszy otrzymujemy obraz (tak zwane zdjęcie rentgenowskie), na którym kości badanej osoby są elementami najjaśniejszymi, natomiast tkanka miękka jest słabo widoczna.

Jakie są wskazania do wykonania obrazowego badania klatki piersiowej?

Do najczęstszych wskazań do wykonania u pacjenta RTG klatki piersiowej możemy zaliczyć:

  • obrażenia klatki piersiowej (np. powypadkowe)
  • schorzenia występujące w obrębie klatki piersiowej (choroby płuc, choroby serca)
  • zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej (np. niedorozwój narządów)
  • RTG wykonywane jako badanie porównawcze stanu chorego, przed i po kuracji (np. porównanie stanu zdrowia pacjenta, przed zabiegiem operacyjnym i po nim)
  • obrazowe badanie klatki piersiowej wykonywane jako  badanie okresowe (np. u osób pracujących w warunkach zagrażających zdrowiu) – badanie powinno być wykonywane co dwa lata
  • u osób ze stwierdzonymi chorobami układu oddechowego badanie RTG klatki piersiowej powinno być wykonywane co rok

Jak wygląda badanie RTG klatki piersiowej?

Wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej  nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Standardowe zdjęcie tego typu wykonywane jest zazwyczaj w projekcji tylno – przedniej (niekiedy wykonuje się zdjęcie boczne, rzadziej skośne). Niejednokrotnie badanie to jest wykonywane po podaniu pacjentowi doustnie środka cieniującego (kontrastu), w celu możliwości lepszej oceny przełyku oraz śródpiersia. Zazwyczaj pacjent jest proszony o wejście do pomieszczenia w którym się rozbiera, odsłaniając klatkę piersiową (przy okazji proszony jest o zdjęcie biżuterii np. łańcuszka lub kolczyków). Następnie pacjent jest proszony o wejście do pomieszczenia w którym będzie wykonane prześwietlenia i przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała. Jednocześnie otrzymuje instrukcję jak przebiega badanie, jak powinien się zachowywać oraz kiedy np. powinien chwilowo wstrzymać oddech, niektóre części ciała pacjenta mogą zostać osłonięte specjalnym fartuchem. Osoba wykonująca badanie wychodzi do innego pomieszczenia skąd na bierząco instruuje pacjenta i obsługuje aparaturę. Zdjęcie obrazu klatki piersiowej pacjent otrzymuje wraz z opisem, tego samego lub następnego dnia.

Czy badanie obrazowe klatki piersiowej jest bezpieczne dla pacjenta?

Pacjent podczas wykonywania badania RTG klatki piersiowej jest narażony na takie dawki promieniowania, które nie są szkodliwe dla jego zdrowia. Jednak podczas wykonywania badań rentgenowskich zalecana jest ochrona dróg rozrodczych zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Przeciwwskazania dotyczą jedynie kobiet w ciąży, ponieważ promieniowanie rentgenowskie może mieć niekorzystny wpływ na rozwijający się płód.

Zobacz także:

Polecane produkty

Zostaw odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię