Badanie poziomu glukozy jest jednym z podstawowych badań krwi, które powinno być przeprowadzane regularnie, nie tylko u osób, u których stwierdzono cukrzycę. Badanie tego typu jest bardzo szybkie i proste, może być wykonywane w laboratorium medycznym, a nawet w domu chorego, przy pomocy glukometru.

Kiedy powinno się wykonywać badanie stężenia glukozy we krwi?

Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo powinno się wykonać, gdy pacjent dostrzeże jakiekolwiek objawy, które mogą świadczyć o cukrzycy. Są to na przykład takie dolegliwości jak częste zmęczenie, spadek masy, który nie ma żadnej przyczyny, nadmierne pragnienie, stany zapalne skóry oraz narządów płciowych, a także częste oddawanie moczu, a nawet zaburzenia widzenia. Poza tym, badanie powinno być wykonywane kontrolnie w różnych porach dnia, nawet po posiłkach, u osób, u których stwierdzono występowanie cukrzycy. W takim przypadku pomiar stężenia glukozy ma na celu monitorowanie skuteczności leczenia.

Kiedy przeprowadza się pomiar stężenia glukozy we krwi i co oznaczają wyniki?

Jeżeli u pacjenta nie stwierdzono cukrzycy, badanie warto wykonywać regularnie. Jeżeli pacjent jest badany na czczo, poziom glukozy nie powinien być wyższy niż 100 mg/dl, czyli 5,6 mmol/l. Jeżeli wynik będzie mieścił się między 100 a 126 mg/dl, konieczne będzie ponowne badanie. Wówczas bardzo często wykonuje się tak zwany test doustnego obciążenia glukozą. Podczas tego badania pacjentowi podaje się do wypicia roztwór 75 g glukozy, a następnie, po dwóch godzinach, pobierana jest próbka krwi. Dzięki temu badaniu możliwe jest rozpoznanie cukrzycy, ale również takich chorób jak upośledzenie tolerancji glukozy oraz nieprawidłowa glikemia na czczo. Cukrzycę stwierdza się, jeżeli wynik jest powyżej 126 mg/dl podczas dwóch badań stężenia glukozy we krwi. Z kolei, jeśli stężenie glukozy we krwi nie jest badane na czczo, za nieprawidłowy wynik uznaje się wskazanie powyżej 200 mg/dl.

Jak przebiega badanie stężenia glukozy we krwi?

Przebieg badania stężenia glukozy we krwi zależy od tego, czy badanie jest wykonywane w laboratorium analitycznym, czy w domu chorego. W przypadku laboratorium analitycznego krew jest pobierana najczęściej z żyły łokciowej, a badanie jest przeprowadzane zazwyczaj na czczo. W ramach samokontroli badanie stężenia glukozy we krwi przeprowadza się za pomocą glukometru.

Jak mierzyć stężenie glukozy we krwi w domu?

Osoby chore na cukrzycę powinny codziennie przeprowadzać kontrolne pomiary stężenia glukozy we krwi. Najlepiej wykonywać test o różnych porach dnia, czasami na czczo, a czasami po posiłkach. W takim przypadku krew jest pobierana z opuszki palca, a następnie umieszczana na pasku glukometru, który mierzy stężenie glukozy we krwi. Przy takich pomiarach bardzo ważne jest przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą na otrzymanie wiarygodnych wyników. Przed nakłuciem palca nie należy przemywać go żadnymi środkami dezynfekującymi ani alkoholem, ponieważ to mogłoby zmienić wynik. Należy jednak dokładnie umyć dłonie w ciepłej wodzie, najlepiej masując opuszek, który będzie nakłuwany, ponieważ wpłynie to na lepsze ukrwienie palca. Palec nakłuwa się specjalnym przyrządem, który jest wyposażony w małą, cienką igłę. Ukłucie jest bardzo szybkie i bezbolesne, czasami może pojawić się jedynie niewielki dyskomfort. Kroplę krwi, która wypłynie z palca należy umieścić na pasku glukometru. Bardzo ważne jest, aby kropla była wystarczająco duża i wypełniła całe pole paska. W przeciwnym razie, pomiar może dać zły wynik. Po kilku sekundach od pokrycia paska krwią, na ekranie glukometru powinien pokazać się wynik. Stężenie glukozy uznaje się za prawidłowe jeżeli zawiera się w przedziale pomiędzy 80 a 120 mg/dl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj