Do wykonywania zawodu pielęgniarki potrzebne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zdobywane w ramach praktyk i staży.Pierwszym krokiem w tym celu jest zazwyczaj zdobycie starannego wykształcenia na uczelni wyższej. Jest to istotne, biorąc pod uwagę, że pielęgniarki wykonują bardzo odpowiedzialne prace, które mają na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów. Jak wygląda kształcenie pielęgniarek w Polsce? Jakie są perspektywy rozwoju?

W skrócie

 • Kształcenie zawodowe dla pielęgniarek oraz położnych może się odbywać w różnych dziedzinach. Dokładny wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2013 roku. Aby móc wykonywać pracę w zawodzie, konieczne jest ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo. Obejmuje ono wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz praktyki.
 • Pielęgniarki i położne mogą zdobywać wiedzę na studiach I stopnia (licencjat), II stopnia (studia magisterskie), III stopnia (studia podyplomowe) oraz w ramach kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalistycznych.
 • Po ukończeniu studiów pielęgniarki oraz położne mogą pracować nie tylko w placówkach ochrony zdrowia, ale także prowadzić własną działalność gospodarczą czy zostać zatrudnione w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarki.

Kształcenie pielęgniarek w Polsce – możliwości

Zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej można zdobywać w ramach studiów oraz kursów i szkoleń. Poszczególne formy kształcenia dają odmienne możliwości zatrudnienia.

fot. www.uniformshop.pl

Wybierasz swoją ścieżkę zawodową. Sprawdź, czy możesz się starać o dofinansowanie swojej edukacjiStypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy: jakie warunki trzeba spełnić?

Różnice między uprawnieniami pielęgniarki I a II stopnia

Studia na kierunku pielęgniarstwo dzielą się na studia licencjackie (I stopnia) oraz studia magisterskie (II stopnia). Pierwszy etap, czyli studia licencjackie, trwają 3 lata, czyli sześć semestrów. Po ich ukończeniu student uzyskuje prawo do wykonywania zawodu. Z kolei studia magisterskie (inaczej studia II stopnia) trwają 4 semestry. Po obronie pracy magisterskiej student uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Jakie konkretnie są różnice w uprawnieniach między pielęgniarką, która ukończyła studia licencjackie a taką, która kończy studia magisterskie?

Uprawnienia pielęgniarki I stopnia

Dotyczy pielęgniarek, które mają tytuł licencjata, zdobywały doświadczenie przez minimum 3 lata, odbyły około 4600 godzin kształcenia zawodowego. Na tym kierunku studenci uczą się, jak sprawować opiekę pielęgniarską, jak wdrażać ocenę postępowania profilaktycznego oraz leczniczego w zakresie zdrowia. Podczas zajęć rozwijana jest wiedza z zakresu podstaw metodologii badań. Student uczy się postaw etycznych, zawodowych oraz życiowych. Podczas zajęć studenci przygotowują się do pracy z osobami zdrowymi i chorymi. W czasie praktyk studenci mają kontakt z osobami w różnym wieku, z różnymi dysfunkcjami. Po zakończeniu edukacji absolwent studiów licencjackich ma prawo pracy w szpitalu, poradni, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, pielęgnacyjno-leczniczym, zakładach opieki społecznej, hospicjach i wielu innych placówkach.

Uprawnienia pielęgniarki II stopnia

Dotyczy pielęgniarek, które zdobyły tytuł magistra, czyli oprócz kształcenia w ramach licencjatu poszerzyły jeszcze kompetencje w ramach studiów magisterskich. W związku z większym zakresem uprawnień wyższe są również zarobki pielęgniarek z uzyskanym tytułem magistra. W toku nauki studenci poszerzają wiedzę oraz rozwijają umiejętności zdobyte na studiach licencjackich. Dotyczy to głównie pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece pielęgniarskiej, z zakresu dydaktyki medycznej i metodologii badań. Studia kończą się egzaminami. Ich zdanie jest warunkiem koniecznym, by uzyskać tytuł, podobnie jak zaliczenie praktyk zawodowych i napisanie oraz obrona pracy magisterskiej.

Uzyskanie tytułu magistra daje szansę na kontynuację kariery naukowej. Dodatkowo pielęgniarka z tytułem magistra może prowadzić działania edukacyjne oraz psychoedukacyjne w zakresie chorób krwi, zaburzeń psychicznych czy przetoki jelitowej.

Jako osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę może wykorzystywać nowoczesne techniki obrazowania, a także brać udział w psychoterapii grupowej. Może także przepisywać leki oraz różne wyroby medyczne, dobierać sposoby leczenia ran czy modyfikować dawki leków podawanych pacjentom. Tytuł magistra uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia i uzyskania tytułu doktora.

Kursy i szkolenia dla pielęgniarek – kryteria przyjęcia

Kursy i szkolenia są rodzajem kształcenia, które ma na celu pozyskanie przez pielęgniarkę albo położną wiedzy oraz umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych albo rehabilitacyjnych. Aktualnie przepisy prawne regulują kwestie wymogu posiadania stażu pracy w zawodzie w celu zakwalifikowania pielęgniarek i położnych na kursy i szkolenia.

fot. www.uniformshop.pl

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa, w których mogą być prowadzone specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z dokumentacją specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach:

 • anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • chirurgicznego;
 • geriatrycznego;
 • internistycznego;
 • onkologicznego;
 • operacyjnego;
 • opieki długoterminowej;
 • opieki paliatywnej;
 • pediatrycznego;
 • psychiatrycznego;
 • ratunkowego;
 • rodzinnego.

Rozwój zawodowy w pielęgniarstwie

Zawód pielęgniarki należy do tzw. zawodów zaufania społecznego. Magister po studiach może podjąć zatrudnienie na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w różnych instytucjach ochrony zdrowia. Inna możliwość to prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Osoba po studiach ma prawo do pracy w instytucjach, które przygotowują do zawodu pielęgniarki, a także realizujących plan doskonalenia zawodowego podyplomowego.

Pojęcie zawody medyczne obejmuje wiele różnych zawodów. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień pozwala na wykonywanie także innych prac. Jeśli zastanawiasz się nad pracą w zawodzie medycznym, ale jeszcze nie masz sprecyzowanych planów, to zachęcamy również do zapoznania się z artykułem: Jeśli nie szpital, to co? Gdzie pracować po studiach medycznych?

Najlepsza odzież medyczna dla pielęgniarek i położnych

Odzież do pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej musi być przede wszystkim wygodna i łatwa do utrzymania w czystości. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by była zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami. W sklepie internetowym UNIFORMSHOP można nabyć różne elementy odzieży medycznej: fartuchy, bluzy medyczne, spodnie medyczne, sukienki medyczne, a także obuwie medyczne i dodatki – wszystko, co sprawdzi się w pracy w zawodach medycznych!

fot. www.uniformshop.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj