Elektrokardiografia przezprzełykowa jest badaniem, które przeprowadza się w przypadku rozpoznania zaburzeń rytmu serca oraz przewodnictwa elektrycznego serca. Badanie przezprzełykowe pozwala na rozpoznanie niektórych zaburzeń, których nie można zauważyć podczas zwykłego badania elektrokardiograficznego. Elektrokardiografia przezprzełykowa jest przydatna szczególnie w przypadku podejrzenia nieprawidłowości związanych z częściami serca, które nie mogą zostać zobrazowane podczas badania przezklatkowego.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia elektrokardiografii przezprzełykowej?

Elektrokardiografię przezprzełykową przeprowadza się u osób z nabytymi oraz wrodzonymi wadami serca. W szczególności badanie wykonuje się u osób, u których wykryte zostało nadkomorowe zaburzenie rytmu serca. Na elektrokardiografię przezprzełykową kieruje się także pacjentów, u których podejrzewa się, że mogą mieć zaburzenia powstawania bodźców elektrycznych w węźle zatokowo – przedsionkowym. Badanie służy również ocenie funkcjonowania sztucznych zastawek serca. Elektrokardiografię przezprzełykową przeprowadza się u pacjentów po udarze, u których podejrzewa się sercową przyczynę udaru. Badanie jest stosowane również w diagnostyce dużych naczyń w obrębie serca oraz naczyń krwionośnych płuc, w przypadku podejrzenia rozwarstwienia aorty, guzów serca oraz zapalenia wsierdzia.

Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia elektrokardiografii przezprzełykowej?

Żeby badanie mogło zostać przeprowadzone pacjent musi na nie wyrazić pisemną zgodę. Elektrokardiografii przezprzełykowej nie wykonuje się u pacjentów, którzy cierpią na choroby przełyku oraz skazę krwotoczną. Szczególną ostrożność trzeba zachować przeprowadzając badanie u osób, które są nosicielami wirusowego zapalenia wątroby typu B lub wirusa HIV, dlatego jeśli pacjent jest nosicielem, koniecznie musi zgłosić ten fakt lekarzowi.

Jak przygotować się do badania?

Przed elektrokardiografią przezprzełykową pacjent musi być na czczo i co najmniej przez osiem godzin przed planowanym zabiegiem nie może spożywać żadnych pokarmów. Dozwolone jest jedynie picie niewielkich ilości czystej wody.

Jak przebiega elektrokardiografia przezprzełykowa?

Badanie jest przeprowadzane w pozycji siedzącej albo leżącej. U dorosłych badanie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, natomiast u dzieci w znieczuleniu ogólnym. W przypadku dorosłych pacjentów znieczulana jest tylna ściana gardła. Znieczulenie jest podawane w formie aerozolu, którym spryskuje się gardło przed przeprowadzeniem badania. Po znieczuleniu do jamy ustnej wprowadza się elektrodę, a pacjent jest proszony o jej połknięcie. Elektroda stosowana podczas badania ma około 3 milimetrów średnicy. Później lekarz przesuwa elektrodę na głębokość około 32 – 38 centymetrów (licząc od zębów). Następnie elektroda jest podłączana do aparatu do przeprowadzania EKG oraz do zewnętrznego stymulatora serca. Podczas zapisu EKG pacjent nie powinien odczuwać bólu, jednak w czasie stymulacji przezprzełykowej serca może wystąpić pieczenie lub ból za mostkiem oraz w przełyku. Objawy te mijają od razu po zakończeniu stymulacji stosowanej podczas badania. Poza tym, w związku z tym, że elektroda jest wprowadzana przez jamę ustną, bardzo często u pacjentów pojawia się odruch wymiotny. Bardzo ważne jest, aby pacjent podczas badania był w miarę możliwości zrelaksowany i współpracował z lekarzem, ponieważ to znacznie ułatwi i przyspieszy badanie, a także zminimalizuje nieprzyjemne dolegliwości. Po badaniu przez pewien czas utrzymuje się znieczulenie gardła. Przez czas, przez który odczuwa się znieczulenie nie można jeść ani pić, ponieważ mogłoby to skutkować zachłyśnięciem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj