Badanie potencjałów słuchowych

Badanie potencjałów słuchowych (znane również pod nazwami ERA, BERA i CERA) jest badaniem, które wykorzystuje aktywność bioelektryczną powstającą w pniu mózgu, czyli w wysokich piętrach drogi słuchowej, na skutek bodźców słuchowych. Rejestracja potencjałów słuchowych jest jednym z najpopularniejszych, nieinwazyjnych badań słuchu wykorzystywanych w diagnostyce uszkodzeń słuchu. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie uszkodzenia słuchu, które jest spowodowane problemami w obszarze pnia mózgu, nerwu słuchowego, ślimaka oraz ucha środkowego.

Kiedy zaleca się wykonanie badania potencjałów słuchowych?

Badanie potencjałów słuchowych jest badaniem, które powinno się wykonywać podczas rutynowych kontroli słuchu, jako badanie przesiewowe. Rejestracja potencjałów słuchowych jest stosowana również w diagnostyce w przypadku podejrzenia uszkodzeniu słuchu u małych dzieci, a nawet niemowląt i to właśnie u nich badanie jest przeprowadzane najczęściej. Poza tym, badanie pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie guza nerwu statyczno – słuchowego. Potencjały słuchowe rejestruje się również podczas operacji neurochirurgicznych w celu monitorowania ich przebiegu. Badanie potencjałów słuchowych jest wykorzystywane także w sytuacji, gdy podejrzewa się symulację niedosłuchu lub głuchoty.

Jak przygotować się do badania potencjałów słuchowych?

Przed badaniem potencjałów słuchowych należy wykonać badanie laryngologiczne. Badanie różnego rodzaju receptorów zmysłowych wymaga dokładnego umycia głowy i nie używania żadnych środków do włosów, takich jak żele i lakiery. Jeżeli badanie będzie przeprowadzane u niemowląt, przed przystąpieniem do badania należy wykonać szereg badań specjalistycznych z zakresu pediatrii, psychologii oraz neurologii. Z kolei u dorosłych zaleca się przeprowadzenie badania progowego tonalnego, audiometrii słownej, testów nadprogowych, badania narządu przedsionkowego, a czasami również tomografii komputerowej głowy oraz badania neurologicznego. Podczas wywiadu lekarskiego, który jest przeprowadzany przed badaniem, należy poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach i wszystkich chorobach, na które pacjent się leczy. Niezwykle ważne jest żeby informować lekarza o jakichkolwiek dolegliwościach, które pojawiają się w czasie badania, takich jak ból, senność czy zawroty głowy.

Na czym polega badanie potencjałów słuchowych?

Badanie potencjałów słuchowych polega na ocenie połączeń między korą płata skroniowego a uchem wewnętrznym i lokalizacji ewentualnych uszkodzeń. Badanie musi być przeprowadzane w bardzo cichym pomieszczeniu, szczególnie gdy badany jest pacjent z niedosłuchem. Bardzo ważne jest żeby w czasie badania nie przełykać śliny, nie przeżuwać oraz mieć przez cały czas zamknięte oczy.

Do skóry pacjenta mocuje się trzy elektrody: elektrodę aktywną na czole oraz elektrody uziemiającą i odniesienia na obydwu uszach. Elektrody są połączone ze wzmacniaczem, słuchawkami oraz komputerem, dzięki czemu kontroluje się i rejestruje bodźce. Podczas badania działa się na pacjenta pewnym bodźcem słuchowym, a to wyzwala aktywność bioelektryczną (potencjał wywołany) w określonym obszarze kory mózgowej. Potencjały wywołane mają niewielkie napięcie, zwykle wynoszące od 0,5 mV do 100 mV. Bodźce akustyczne o malejących natężeniach są podawane do uszu pacjenta przez słuchawki. Pojedynczy bodziec trwa 0,2 ms i jest powtarzany co 80 ms.

U małych dzieci badanie jest wykonywane podczas snu lub po karmieniu żeby dziecko było spokojne i miało zamknięte oczy. Czasami stosuje się również znieczulenie ogólne.

Badanie trwa zazwyczaj około godziny, jest nieinwazyjne i nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania.

Polecane produkty

Zostaw odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię