Rozmaz krwi
Rozmaz krwi (shutterstock.com)

Rozmaz krwi, bywa nazywany także rozmaz mikroskopowy, rozmaz ręczny, rozmaz krwi obwodowej. Rozmaz krwi, jest diagnostycznym badaniem laboratoryjnym krwi, które polega na ocenie pod mikroskopem krwinek czerwonych, białych i płytkowych, wraz z określeniem procentowym krwinek białych. W badaniu tym używany jest rozmaz, nazywamy tak zarówno barwiony jak i nie barwiony preparat mikroskopowy.

Metoda przeprowadzania tego badania nie uległa zmianie od 1882 roku. Pojęcie rozmazu krwi zostało wprowadzone do medycyny w 1879 roku przez Paula Ehrlicha. Ten sam naukowiec, osiem lat później, zróżnicował leukocyty na podstawie odmiennego wybarwienia ziarnistości na:

  • granulocyty kwasochłonne
  • granulocyty zasadochłonne
  • granulocyty obojętnochłonne (dziś kwasochłonne)
  • pozbawione ziarnistości agranulocyty

Jeżeli w badaniu morfologii krwi obwodowej, zaobserwowane zostaną przez lekarza jakieś nieprawidłowości w wynikach, z całą pewnością lekarz zaleci wykonanie rozmazu krwi obwodowej. Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej służy dokładnej analizie składu krwi. Badanie to umożliwia diagnostykę chorób związanych między innymi z zaburzeniami rozwojowymi krwinek czy np. z niedokrwistością.

Kiedy wykonuje się rozmaz krwi?

Rozmaz krwi pokazuje obraz wszystkich typów leukocytów. Rozmaz krwi jest analizą takich populacji leukocytów jak: monocytów, limfocytów, eozynofili, bazofili, neutrofili. O obecności zakażeń w organizmie świadczą zmiany poziomów tych ciałek w krwi, min. wskazują na choroby bakteryjne, wirusowe, alergie, zaburzenia szpiku kostnego (białaczka), niedoczynność tarczycy, mocznica, nadczynność nadnerczy itp. Parametry rozmazu krwi obwodowej takie jak: LYMPH, MONO, BASO,EOS, NEUT, PLT, są wskaźnikiem określonych chorób.

Prawidłowy skład procentowy leukocytów

Prawidłowy skład procentowy leukocytów wynosi:

  • LYMPH limfocyty 20 – 45 %
  • MONO monocyty 3 – 8 %
  • BASO granulocyty zasadochłonne, bazocyty lub bazofile do 1 %
  • EOS granulocyty kwasochłonne, eozynocyty lub eozynofile 1 – 5 %
  • NEUT granulocyty obojętnochłonne, neutrocyty lub neutrofile: pałeczkowate 1 – 5 %, segmentowe 40 – 70 %

Jak wygląda badanie rozmazu krwi?

Badanie rozmazu krwi może być wykonane w laboratorium ręcznie, jest to metoda bardziej czasochłonna i pracochłonna, jednak umożliwia dokładniejszą ocenę. Może też być wykonane automatycznie, szybciej otrzymamy wydruk komputerowy badania.

Badanie rozmazu krwi obwodowej przebiega następująco: kroplę pobranej krwi umieszcza się na szkiełku podstawowym, po czym przy użyciu drugiego szkiełka rozmazuje się ją w taki sposób, by otrzymać jak najcieńszą warstwę. Celem takiego postępowania jest otrzymanie obrazu mikroskopowego, który pozwoli na zróżnicowanie poszczególnych rodzajów komórek krwi, i następnie umożliwi ich policzenie. Tak przygotowany preparat pozostawia się do wyschnięcia, następnie utrwala się go poprzez zanurzenie w alkoholu metylowym i wybarwia.

Podczas rozmazu krwi analizuje się kształt i wielkość czerwonych krwinek, jest to niezbędne w diagnostyce chorób. W sferocytozie, krwinki czerwone mają kształt okrągły, przy anemii krwinki są małe tak samo przy występowaniu anemii sierpowatej.

Na podstawie, specyficznych zdolności wybarwiania się, kształtu jądra oraz zawartości ziarnistości w cytoplazmie, dzielimy białe krwinki. Leukocyty dzielą się na dwie główne grupy granulocyty oraz limfocyty. Zaś wśród granulocytów wyróżniamy: neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty.

Polecane produkty

Zostaw odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię