Program 500 plus to niewątpliwie jeden z najbardziej popularnych projektów rządu w ostatnich latach. Zakłada pomoc dla rodzin i ma stanowić wsparcie w budowaniu zaplecza finansowego dla dzieci. Złożenie wniosku wiązało się do tej pory z koniecznością spełnienia kilku istotnych warunków. Przesądzające o przyznaniu środków było między innymi kryterium dochodowe. Wśród wielu nurtujących pytań często pojawia się kwestia alimentów i ich wpływu na decyzję o przyznaniu świadczenia z programu. Nowelizacja ustawy wprowadzona 1 lipca 2019 roku przyniosła wiele istotnych zmian. Skupmy się na przeanalizowaniu tych zmian w kontekście świadczeń alimentacyjnych.

Czym jest program 500 plus?

Znany również pod nazwą rodzina 500 plus program wsparcia finansowego rodzin wychowujących dzieci zakłada comiesięczną wypłatę w kwocie 500 zł. Zasady przyznawania i szczegóły działania programu uregulowane są w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jego podstawowymi założeniami jest poprawa materialnej sytuacji rodzin, a pośrednio także wpływanie na ograniczanie ubóstwa.

Zmiana ustawy z dnia 1 lipca 2019 roku

Przed tą datą otrzymanie świadczenia opierało się o kryterium dochodowe. Wsparcie z funduszu na pierwsze lub jedyne dziecko mogły otrzymać rodziny, których miesięczny dochód netto na osobę nie przekraczał 800 zł. W przypadku dzieci niepełnosprawnych kwota ta wynosiła 1200 zł. Kryterium nie obowiązywało na drugie i kolejne dziecko. Obecnie wraz z wejściem w życie zmian w ustawie kryterium to już nie obowiązuje, a dotychczasowe przepisy w tym zakresie zostały zniesione. Skutki tych zmian odczują przede wszystkim osoby z jednym dzieckiem oraz osoby samotnie wychowujące dziecko. Modyfikacja prawa przyniosła bowiem znaczne uproszczenia formalności, od których wypełnienia zależała decyzja o przyznaniu świadczenia.

Czytaj więcej: Rodzina 500 plus w 2019 roku

Jak zmiana przepisów wpływa na korelację alimentów z programem 500 plus?

Przed zmianą prawa osoby pobierające świadczenia alimentacyjne i ubiegające się o wsparcie finansowe z programu musiały spełnić szereg określonych kryteriów. Alimenty wliczały się bowiem do dochodu i miały wpływ na przyznanie świadczenia. Ustawodawca przewidział tylko kilka wyjątków od tej zasady. Oprócz tego konieczne było ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że wraz z wnioskiem złożyć należało dokument potwierdzający orzeczenie przyznania alimentów. Głównym powodem takich uregulowań była ochrona przed przypadkami pobierania świadczenia przez rodziców, którzy wbrew deklaracji, że samotnie wychowują dziecko, faktycznie są ze sobą i żyją w konkubinacie. Praktyka taka mogła być stosowana po to, by dochody partnera nie były uwzględniane przy obliczaniu dochodu. Dzięki nowelizacji ustawy i zniesieniu kryterium dochodowego kwestia pobierania alimentów nie ma już wpływu na to, czy dostaniemy świadczenie. Nie jest też już potrzebne udowadnianie, że alimenty zostały ustalone sądownie. Nie ma zatem konieczności dołączania do wniosku orzeczenia sądu o przyznaniu alimentów. Zmiany w prawie przyniosły wiele uproszczeń, co za tym idzie, ograniczono formalności i w znacznym stopniu ułatwiono możliwość uzyskania wsparcia.

Zobacz także: Podwójne, a nawet potrójne 500+? Sprawdź, czy w Twoim mieście także je przyznają!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj