Kordocenteza jest badaniem prenatalnym polegającym na pobraniu krwi z naczynia pępowinowego. Badanie jest wykorzystywane między innymi w przypadku podejrzenia wad genetycznych i chorób płodu. Mimo, że jest to badanie inwazyjne, jest bezpieczne i w znacznej większości przypadków nie powoduje zagrożenia życia płodu ani przyszłej mamy. Niemniej jednak wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań, więc badanie jest zawsze przeprowadzane na zlecenie lekarza.

Kiedy przeprowadza się kordocentezę?

Głównym wskazaniem do przeprowadzenia badania jest konieczność wykonania badań krwi płodu, dzięki którym można wykryć na przykład niedotlenienie płodu, anemię czy małopłytkowość. Kordocenteza jest stosowana czasami w przypadku wystąpienia konfliktu serologicznego w celu diagnostyki chorób hemolitycznych. Badanie pozwala również na wykrycie zaburzeń chromosomowych, takich jak na przykład zespół Downa, Pataua czy Edwardsa, wad rozwojowych płodu oraz wad serca. Kordocenteza jest czasami wykorzystywana w celu transfuzji krwi lub podania leków przez pępowinę. Badanie pozwala także na wczesne oznaczenie grupy krwi dziecka, jednak badanie takie musi zostać powtórzone po narodzinach, gdy krew będzie mogła zostać pobrana z żyły łokciowej niemowlaka.

Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia badania?

Kordocentezy nie można przeprowadzić jeśli u przyszłej matki zdiagnozowano HIV lub wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. O konieczności przeprowadzenia badania musi zadecydować lekarz, który powinien wziąć pod uwagę ryzyko jakim obarczona jest kordocenteza.

Jak się przygotować do kordocentezy?

Przygotowanie do badania w dużej mierze zależy od wybranego znieczulenia. Bez względu na to, jakie znieczulenie będzie zastosowane, miejscowe czy ogólne, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, dolegliwościach, alergiach czy skłonności do krwawień.

Jak przebiega kordocenteza?

Badanie może zostać przeprowadzone po osiemnastym tygodniu ciąży, ponieważ na wcześniejszym etapie ciąży, wiąże się z dużo większym ryzykiem wystąpienia powikłań. Tego typu badanie prenatalne przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, o czym decyduje lekarz prowadzący, który kieruje pacjentkę na badanie. Kordocenteza jest przeprowadzana pod kontrolą ultrasonografu, dzięki czemu lekarz precyzyjnie określa położenie pępowiny oraz łożyska. Po określeniu, gdzie znajduje się pępowina, przez powłoki brzuszne oraz ścianę macicy, za pomocą długiej i cienkiej igły punkcyjnej, wykonywane jest wkłucie. Następnie pobierana jest próbka krwi, która zostaje wysłana do laboratorium przeprowadzającego badanie, gdzie zostaje poddana analizie, na przykład w kierunku wad chromosomalnych oraz chorób hemolitycznych.

Badanie jest krótkie, trwa zazwyczaj kilkanaście minut, jednak bezpośrednio po nim pacjentka powinna pozostać pod opieką lekarską. Jeśli badanie było przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym, pacjentka po badaniu, przez minimum dwie godziny, nie może jeść ani pić. Wynik jest dostępny zazwyczaj w ciągu tygodnia po przeprowadzeniu badania.

Jakie powikłania mogą wystąpić po kordocentezie?

Kordocenteza jest badaniem inwazyjnym, więc wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań. Po badaniu może pojawić się infekcja wewnątrzmaciczna oraz krwawienie z miejsca nakłucia. Badanie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu, pęknięcia pęcherzyka płodowego oraz pojawieniem się krwiaka lub zakrzepu w pępowinie. W związku z ryzykiem powikłań, zaleca się, aby matka po zabiegu przyjmowała antybiotyki. Kobiety z grupą krwi Rh-, u których może wystąpić konflikt serologiczny, po zabiegu powinny otrzymać immunoglobulinę anty – D. Większe ryzyko powikłań występuje w przypadkach, gdy łożysko jest umiejscowione na ścianie tylnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj