Mózgowe porażenie dziecięce – objawy

Mózgowe porażenie dziecięce jest chorobą niejednorodną, co znacząco utrudnia jej rozpoznanie. Polega na uszkodzeniu mózgu, które powoduje upośledzenie rozwoju, jednak jego skala może być bardzo różna. Dochodzi do niego jeszcze w trakcie życia płodowego, podczas porodu lub krótko po nim. Jednak zaobserwowanie objawów u malutkiego dziecka bywa trudne. Wszystko uzależnione jest od stopnia upośledzenia, jak również wieku dziecka.

Jak objawia się mózgowe porażenie dziecięce u niemowląt?

 • Asymetria w ułożeniu ciała,
 • Trudności w ssaniu pokarmu i jego przełykaniu – u dzieci z porażeniem mózgowym częste jest krztuszenie się, powszechnie również nie domykają buzi w czasie jedzenia, co w konsekwencji powoduje wylewanie się pokarmu, podobne trudności występują, gdy próbujemy podawać stałe pokarmy,
 • Obniżenie napięcia mięśniowego w obrębie tułowia i szyi, u dziecka mogą pojawiać się trudności w odwracaniu główki lub w jej unoszeniu, pojawia się również nienaturalne wygięcie ciała,
 • Opóźnienie rozwojowe – opóźnione nabywanie umiejętności względem wieku, zdarza się, że dziecko nie podejmuje prób chodzenia, siadania, pełzania, raczkowania, nie podnosi się na nóżki, nie zaczyna mówić,
 • Rodzice mogą dostrzegać, że dziecku sprawia spory problem poruszanie nóżkami i rączkami, ruchy wydają się być silnie nieskoordynowane, a utrzymanie jakiegokolwiek przedmiotu bywa niemożliwe,
 • Obecność tzw. zachowań niepożądanych, jak chociażby drgawki, które stanowią konieczność odbycia konsultacji z neurologiem dziecięcym.

Zobacz także: Zespół Moebiusa – rzadkie schorzenie genetyczne

Objawy u starszych dzieci

Niekiedy objawy mózgowego porażenia dziecięcego nie są widoczne od razu po urodzeniu, czasem nie zauważamy ich również w wieku niemowlęcym. Uszkodzenia o mniejszym stopniu mogą eksponować się zdecydowanie później np. w trzecim lub czwartym kwartale życia. Pośród objawów mózgowego porażenia dziecięcego u dzieci wyróżniamy:

1. U dzieci z MPD może występować całkowita bezwładność określonej części ciała, w takiej sytuacji dziecko nie może nią wykonywać absolutnie żadnych ruchów.

2. Spotykane są również niedowłady, które upośledzają możliwość prawidłowego wykonywania ruchów.

3. Powszechne jest występowanie zaburzeń w rozwoju napięcia mięśni, pośród którego spotykamy się z następującymi problemami:

 • Atetoza – powolne ruchy, nierytmiczne kończyn górnych,
 • Spastyczność – wyróżnia ją wzmożone napięcie mięśniowe, które doprowadza do sztywności mięśni, konsekwencją jest znaczące ograniczenie ruchomości dziecka,
 • Wiotkość mięśni, jest to tzn. hipotonia mięśniowa, w tym zaburzeniu napięcie mięśniowe jest osłabione, przez co dziecko nie może się swobodnie poruszać.
 • Nienaturalne wyginanie się ciała dziecka,
 • Problem z utrzymaniem głowy,
 • Kłopoty z odwracaniem głowy,
 • Nieumiejętność chwytania zabawek,
 • Brak umiejętności przewracania się z boku na bok,
 • Trudności w ssaniu,
 • Trudności w połykaniu pokarmów.

4. Zaburzony rozwój psychomotoryczny — dziecko miewa trudności w koncentracji i nauce, bywa nadaktywne. Niektóre umiejętności pojawiają się w dobrym czasie, inne zdecydowanie zbyt późno.

5. Ruchy mimowolne:

 • Dystonia – jest to rodzaj ruchów niezależnych od woli chorego, które sprawiają, że ciało wygina się i skręca w różnych miejscach,
 • Choreoatetoza, atetoza – tułów oraz kończyny chorego poruszają się niezależnie od jego woli,
 • Ataksja – zaburzenia w koordynacji ruchowej całego ciała.

Jakie objawy dodatkowe – towarzyszące mogą występować przy mózgowym porażeniu dziecięcym?

Wymienia się przede wszystkim:

 • Upośledzenie umysłowe,
 • Zaburzenia zachowania,
 • Padaczka,
 • Zaburzenia wzroku,
 • Zaburzenia słuchu,
 • Zaburzenia mowy.

Czytaj również: Mózgowe porażenie dziecięce – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Polecane produkty

Zostaw odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię