Ból i stres przy szczepieniu

Przeprowadzanie szczepień u dzieci jest tematem kontrowersyjnym. Rodzice dzielą się na zwolenników tego rozwiązania, jak i zaciekłych przeciwników. Widoczne jest jednak, jak nieustępliwe i zaciekłe boje tzw. antyszczepionkowców doprowadziły do uformowania się prostej linii orzecznictwa polskich sądów w tym zakresie. Uznają one bowiem, że szczepienie dzieci stanowi obowiązek rodziców.

Zgodnie z orzeczeniem, które wydane zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny (II OSK 773/16) dziecko powinno być poddawane szczepieniom ochronnym w odpowiednich momentach swojego życia i właściwych ostępach czasu. Obowiązek ten nie może zostać odroczony do czasu, gdy ukończy ono 19 rok życia.

Orzeczenie to sprawiło, że Inspekcja Sanitarna zyskała pewność odnośnie do swoich racji. Obecnie ma ona możliwość zmuszenia rodziców do przeprowadzenia szczepień u dzieci. Przeprowadzana jest administracyjna egzekucja tego obowiązku. Część spraw kończy się w sądzie, jednak rodzice odmawiający szczepień muszą liczyć się z przegraną. Dopuszczalne jest również nałożenie grzywny od 100 do nawet 5 tysięcy złotych.

Statystyki budzą niepokój

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Polskiego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) prowadzi statystyki, z których wynika, że ilość osób odmawiających szczepień u dzieci rośnie z roku na rok, w bardzo szybkim tempie. Rok 2017 to aż przeszło 30 tysięcy odstąpień od obowiązku profilaktyki zdrowia poprzez szczepienia, czyli aż o 30% więcej niż w roku 2016 i o 50% więcej niż w 2015.

Lekarze alarmują

Specjaliści wskazują, że w niektórych europejskich krajach już zdarzały się epidemie, które swoją przyczynę mają w zmniejszeniu ilości szczepień. Mowa tu przede wszystkim o licznych zachorowaniach na odrę w Grecji, Rumunii czy Włoszech. Tak szybki przyrost ilości osób nieszczepiących dzieci może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której do naszego kraju wrócą choroby, uznane za wyeliminowane. Warto pamiętać, że wiele z nich wiąże się z powikłaniami, których nie da się tak po prostu wyleczyć i mogą być zdecydowanie bardziej niebezpieczne od szczepionki.

Jak postępują służby sanitarne?

Odpowiedź na to pytanie skierowana jest przede wszystkim do osób, które szczepień odmawiają i chcą wiedzieć, co je czeka. W pierwszej kolejności zostaną wezwane na rozmowę do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Następnie do domu będą często przychodziły upomnienia, wzywające do zaszczepienia dziecka. Niektóre sprawy, w których rodzice są nieustępliwi, kierowane są do sądu, w części przypadków nakłada się grzywnę, która może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Działania służb trwają do momentu, aż wykonamy obowiązkowe szczepienia u naszych dzieci.

Dlaczego nie chcemy szczepić dzieci?

Jednym z głównych powodów, w związku z którym rodzice odmawiają szczepień u swoich dzieci, jest fakt, że obawiają się tego, że pozostaną sami sobie, jeśli u ich dziecka dojdzie do powikłań, nieprawidłowego odczynu poszczepiennego.

Statystyki prowadzone przez Resort Zdrowia pokazują, że nieprawidłowe reakcje na szczepienie pojawiają się u około 10 dzieci w ciągu roku. Jednak w informacjach podawanych przez STOP NOP, czyli Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach, które jest im przeciwne, to aż kilkaset do tysiąca dzieci.

Walka o ewentualne odszkodowanie jest trudna, gdyż rodzice toczą boje z ogromnymi koncernami farmaceutycznymi. Powstał projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który obejmuje m.in. powstanie specjalnego państwowego funduszu, rodzice mogliby z niego otrzymać maksymalnie kwotę 70 tysięcy złotych.

Szczepić czy nie szczepić?

Zaszczepienie dziecka jest naszym prawnym obowiązkiem, który bierzemy na siebie z chwilą przyjścia go na świat. Zaniedbanie tego lub odmowa prowadzi do konsekwencji prawnych i finansowych. Dane publikowane przez organizacje opowiadające się przeciwko szczepieniu dzieci często przekłamują ogólnodostępne dane dla własnych potrzeb, przez co budzą strach u rodziców i zyskują nowych sprzymierzeńców.

Odsetek nieprawidłowych odczynów poszczepiennych jest zdecydowanie mniejszy niż liczba ciężkich powikłań i zgonów w wyniku chorób, które dzięki nim wyeliminowano. Schorzeń tych nie ma, więc o tym zapominamy, jednak ich powrót stanowi zdecydowanie większe zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci niż przeprowadzenie szczepienia.

Czy szczepiąc, wybieramy mniejsze zło? W pewnym sensie tak, gdyż wybieramy drogę, która gwarantuje zdecydowanie wyższe prawdopodobieństwo zdrowia i prawidłowego rozwoju u naszych dzieci.

Polecane produkty

Zostaw odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię