Rozwód rodziców nie przecina więzi, jakie łączą je z dziećmi. Mimo, że rozstanie bywa trudne, warto postarać się o osiągnięcie porozumienia w kwestii tego, jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi po rozwodzie.

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Kwestia opieki nad dziećmi po rozwodzie zazwyczaj wzbudza nie mniejsze emocje niż podział majątku. Rozstający się małżonkowie nadal pozostają rodzicami i w większości przypadków oboje chcą mieć czynny udział w wychowaniu dziecka. Ze względu na dobro dzieci należy jasno określić zasady opieki nad małoletnimi i kontaktów z nimi.

W orzeczeniu rozwodowym sąd rozstrzyga kwestię władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd musi wypowiedzieć się w czterech kwestiach:

 1. Z kim dziecko będzie mieszkać? – W tym przypadku ustala się osobę, z którą dziecko będzie dzielić adres.
 2. Komu przysługuje władza rodzicielska, a więc obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, a także z uwzględnieniem dobra dziecka. Władza rodzicielska wygasa, gdy dziecko kończy 18 lat.
 3. Jak mają wyglądać kontakty dziecka z mamą i tatą? Określana jest ich forma oraz częstotliwość kontaktu. Warto pamiętać, że na kontakty z dzieckiem składają się nie tylko odwiedziny, spotkania czy inne formy porozumiewania się, ale też wspólne wakacje, święta i wyjątkowe daty, jak np. urodziny czy komunia.
 4. W jakiej wysokości alimenty będą ustalone na niepełnoletnie dziecko? Dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nadal pozostają pod opieką rodziców nie są w tym wypadku brane pod uwagę. Alimenty na dorosłe dziecko orzeka się w trakcie oddzielnego postępowania sądowego.

Władza rodzicielska po rozwodzie

W idealnej sytuacji eks-małżonkowie powinni zgodnie ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Wówczas sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków. Jeśli nie zostanie ono zawarte, sąd rozstrzyga o sposobach wykonywania władzy rodzicielskiej. W zakresie władzy rodzicielskiej możemy wnosić o:

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonka do określonych obowiązków i uprawnień,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Przyjmując, że jest to najlepsze rozwiązanie dla dziecka, sąd najczęściej pozostawia pełną władzę rodzicielską w rękach obojga rodziców. Dopiero po przedstawieniu dowodów wskazujących na szczególne okoliczności może dojść do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakt z dzieckiem to dwie osobne kwestie. Nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem. O ich częstotliwości i formie orzeka sąd. Na kontakty z dzieckiem składa się przebywanie oraz różne metody porozumiewania się.

Uwaga! Nawet jeśli rodzice zgadzają się, co do tego, jak powinny wyglądać kontakty z dziećmi po rozwodzie, nie wyklucza to wydania przez sąd decyzji o ograniczeniu lub zakazaniu rodzicom kontaktów z dzieckiem. Może to polegać na:

 • zakazie spotykania się z dzieckiem;
 • zakazie zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania;
 • spotykaniu się z dzieckiem tylko w obecności osób trzecich (drugiego rodzica, kuratora sądowego, opiekuna lub innej osoby);
 • ograniczeniu kontaktów tylko do określonego sposobu porozumiewania się na odległość;
 • zakazie porozumiewania się na odległość.

Konstruując wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy uwzględnić nie tylko normalne okresy roku szkolnego, ale też święta, przerwy w nauczaniu oraz ważne daty. Podczas tych szczególnych okresów dziecko nie realizuje standardowego schematu kontaktu z rodzicami.

Piecza naprzemienna

Opieka nad dziećmi po rozwodzie może być dzielona mniej więcej po równo. Takim rozwiązaniem jest tzw. piecza naprzemienna, którą stosuje się, gdy:

 • między dzieckiem a obojgiem rodziców istnieje bardzo silna więź;
 • każdy z rodziców wnosi o miejsce zamieszkania przy nim
  oboje rodzice wnoszą o pieczę naprzemienną;
 • każdy z rodziców posiada warunki materialne i organizacyjne pozwalające mu na sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • w stosunku do żadnego z rodziców nie stwierdzono zachowań patologicznych ani innych podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • nie występuje bardzo silny konflikt rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem

Piecza naprzemienna to nowatorskie podejście do sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, które zakłada, że dziecko na przemian mieszka u jednego albo u drugiego rodzica. Rodzice z góry umawiają się na określone okresy i najczęściej jest to przedział jednego tygodnia. To ile dziecko ma mieszkać z jednym z rodziców nie jest sztywno, z góry ustalone. Można przyjąć przedział tygodnia, dwóch czy nawet miesiąca.

Czytaj więcej: Biblia rozwodnika

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj