angiografia
angiografia

Do wykonania badania angiografii pacjent powinien się zgłosić na czczo. Każdy, u kogo wykonuje się to badanie, jest zobowiązany do osobistego podpisania zgody na wykonanie badania (wcześniej musi się zapoznać ze sposobem przeprowadzenia badania i jego ewentualnymi następstwami). Przed rozpoczęciem badania pacjent otrzymuje leki uspokajające. W przypadku osób z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, wymagane jest podanie leków obniżających ciśnienie. Aby angiografia była możliwa do wykonania należy bezwzględnie poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, alergiach, nadciśnieniu tętniczym oraz problemach z krążeniem.

Angiografia: Jak wygląda badanie?

Badanie trwa około godziny. Przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym (u dzieci w znieczuleniu ogólnym). Pacjent podczas badania znajduje się w pozycji leżącej na plecach. W okolicy wykonywanego nakłucia zostaje podane znieczulenie miejscowe. Lekarz wykonujący badanie najpierw dezynfekuje miejsce wprowadzenia igły, a następnie poprzez uprzednio umieszczoną w żyle igłę wprowadza do światła naczynia prowadnik. Po wprowadzeniu prowadnika do określonego naczynia wprowadzony zostaje cewnik, przez który zostaje wprowadzony środek cieniujący, równocześnie wykonuje się serię zdjęć rentgenowskich. Podczas wykonywania badania pacjent nie powinien się poruszać. Przez kilka sekund, kiedy podawany jest kontrast i wykonywane są zdjęcia , pacjent musi wstrzymać oddech. Podczas wykonywania badania lekarzowi należy zgłaszać wszelkie dolegliwości jak wystąpienie bólu, duszności, zawroty głowy lub inne objawy jakie wystąpiły po dożylnym podaniu środka cieniującego. Po wykonanym badaniu, pacjent jest odwożony na wózku do sali szpitalnej, gdzie powinien przebywać bez wykonywania większych ruchów przez najmniej 24 godziny.

Jakie powikłania mogą wystąpić po angiografii?

  • w miejscu wykonania nakłucia może powstać krwiak
  • może wystąpić zator naczyniowy spowodowany oderwaniem części ściany tętnicy lub miażdżycowej blaszki przyściennej
  • może dojść do przebicia ściany naczynia przez końcówkę cewnika
  • następstwem wstrzyknięcia śródściennego środka kontrastowego, może być powstanie tętniaka naczyniowego
  • istnieje możliwość powstania zakrzepu wewnątrznaczyniowego

Zobacz także:

Polecane produkty

Zostaw odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię